Aug 17, 2011

GODFATHER

आईला आज भाव नाही
बापाच्या नावापुढ़ राव नाही.
मम्मीला खरच मुर्दा बनवलय,
अनं डैडीलाही डेड़ केलय.
आज नकोत्याला भाव दिलाय,
वर चढवणा-याला बाप केलाय.
कारण काय तर म्हणे ...
वाशिल्याचा जमाना आलाय.
झुकाना-या समोर झुकायची
अन वेळ प्रसंगी ...
गाढवाचे पाय धरायची,
प्रत्येकाची तयारी आहे...
कारण आशीर्वाद देणा-यापेक्षा,
वाहून नेणा-याशी ,
प्रत्येकाची यारी आहे.
आई बापाची आज नाही ..
राहिली कुणाला कदर.
कारण ज्याला त्याला हवाय..
टेकन देणारा 'Godfather'

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment