Aug 18, 2011

३) प्रियेचे श्लोक

भुजंगप्रयात - लगागा लगागा लगागा लगागा

प्रियेचे बहाणे पुरे जाणतो मी |
प्रिया फक्त माझी असा तर्क आहे ||
प्रियेच्या दिलाला खुले पहिले मी |
असे ज्यास वाटे भला मूर्ख आहे || ११ ||

प्रियेच्या दिलाला कधी काय द्यावे ?
प्रिया काय बोले, मला सर्व ठावे ||
कुणी काय सांगो कुठे सत्य आहे ?
अहो सर्व खोटे पुन्हा सर्व दावे || १२ ||

नेत्र भारी सदा वेड लावी,
प्रियेच्या कटाक्षी असे फार गोडी |
परी त्या क्षणी ते असे काय होते,
'तुझी मी म्हणाया', तिचे काय जाते ? || १३ ||

तिला आठवावे, तिने पेटवावे,
कळेना दिलाची कशी वात होते |
उगा काय सांगू किती याद येते,
प्रियेच्या विना ती कुठे रात जाते ? || १४ ||

नको रे मना तू असा धीर सोडू ,
मनी मोहरावे प्रियेच्याच साठी |
हवे ते मिळावे, मिळे ते हरावे,
जगावे मरावे प्रियेच्याच साठी || १५ ||रमेश

(Ramesh Thombre


No comments:

Post a Comment