Jun 9, 2011

~ कशाला ? ~


असे पावसाने, छळावे कशाला ?
तिला गाठण्या, कोसळावे कशाला ?


जिला पाहुनी, इंद्र बेहोष होतो
तिच्या आशिकाने, जळावे कशाला ?


म्हणे मीच बाबा, म्हणे मीच योगी
प्रसिद्धीस त्याने, चळावे कशाला ?


कळेना जिथे रे, 'असे काय गांधी ?'
हजेरीस त्याच्या, पळावे कशाला ?


उभा जन्म गेला 'नशेच्या' विना रे
उगा शेवटी हळहळावे कशाला ?


नको रे रमेशा, असा जीव लाऊ
जगावे सुखी, तळमळावे कशाला ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment