Jun 26, 2011

ये सोना .... सोना ... माझी मोना


ये सोना .... सोना ... माझी मोना
चल येतेस का, जायंगे फिरायला,
दिल Garden Garden करायला.


लाजून भल्ती, मारू नको कल्टी
पलटके देख जरा,
तुझा दिवाना... आशिक पुराना
प्यारसे दिल ये भरा.
नको म्हणूस आता ग Sorry
तुझी तऱ्हा हि अशीच न्यारी.
लागे डेटिंग ठरायला....
दिल Garden Garden करायला.


तुझी माझी दोस्ती, करू थोडी मस्ती,
आयेगा मजा बडा.
Period ला चाटा, Lecture को टाटा,
जियेंगे different थोडा.
का ग कशाला लावतेस नाट,
किती किती मी करावा wait
तुला नजरेत भरायला ....
दिल Garden Garden करायला.


माझी उडाली झोप, चढलाय ताप
कैसा ये बोलू तुझे ?
तुझ्या रुपाची जादू, मी झालो साधू
अपना बनाले मुझे.
कसे कसे ग टाकतेस फास
किती किती हा दिलाला ताप
चल प्रेमात झुरायला ....
दिल Garden Garden करायला.


रुपाची राणी, तू ग दिवाणी ....
बाहोमे आज जरा ?
लाजून चूर तू, जाऊ नको दूर तू
हाल ये दिलका बुरा ?
कसा लागला तुझा हा छंद,
आता दोघंच होऊ या धुंद
चल जोडीनं मिरवायला
दिल Garden Garden करायला.


- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment