Jun 13, 2011

- ती भेट तुझी - माझी -

ती भेट तुझी - माझी होणार आज आहे,
ते रूप तुझे राणी छळणार आज आहे. ..... || धृ ||

बोल तुझे माझ्या कानात साठलेले,
ते शब्द शब्द सारे ... माझेच वाटलेले.
ते स्वप्न पाहिलेले.... ते चित्र रेखीलेले.
ते चित्र पुन्हा नयनी भरणार आज आहे.
ती भेट तुझी - माझी ................................ १

तू चतुर शालिनी ग, किती गोड बोलली ग
तू भेट सांग तेंव्हा का सहज टाळली ग ?
हे गाव तुझे राणी मज फार दूर वाटे ...
बस स्वर्ग दोन बोटे उरणार आज आहे.
ती भेट तुझी - माझी ................................ २

मी शहर सोडिले अन गावात आज आलो,
गाण्यास प्रीत गाणे, कोकीळ आज झालो.
तू सूर छेड राणी... झालो अधीर आता,
हे गीत साक्ष पहिली, ठरणार आज आहे
ती भेट तुझी - माझी ................................ ३

तव रूप ते नशिले, पाहील आज जवळी,
अन दृष्ट त्या छबीची काढील त्याच वेळी.
रोखिले किती मी मजला, तव चित्र पाहताना
मी एक गोड गलती करणार आज आहे
ती भेट तुझी - माझी ................................ ४

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment