Jun 4, 2011

त्याच्या शिवाय भेटशील काय ?


प्रिये, रागावलीस न ?
मला माहीतच होतं मी पावसावर रागावलो कि ..
तू माझ्यावर रागावणार ...

तुला आठवतंय ...
किती तिटकारा होता तुला पावसाचा ...
तू कॉलेजला निघालीस कि तो यायचा ...
तू केलेला तो शृंगार ... अगदी गार व्ह्यायचा.
.
.
तू तपायचीस ...
पावसाचा तोंड भरून उद्धार करायचीस.
पण मला त्याचा हेवा वाटायचा...,
काहीहि न बोलता तो डाव साधायचा.

मला नाही जमलं कधीच,
सारं काही विसरून जगणं
मनात असून हि तुझ्यासोबत ...
पावसासारखा वागणं.

त्याचाच फायदा घेतो तो ...
तुला रस्त्यात गाटताना.
त्याला कसली आलीय लाज ...
चिंब होऊन भेटताना ...!

पण तू मात्र विसरतेस ....
त्याच्या सोबत भिजण्याच्या मर्यादा.
.
.
म्हणून येतो राग ...कधी कधी ...
पाऊस बरसात असताना ..!
खरंच मी कोरडाच असतो ..
तू सोबत नसताना.

त्याला एकदा चुकाऊन ...
पुन्हा कॉलेज गाठशील काय ?
सोड आता त्याचा नाद ....
त्याच्या शिवाय भेटशील काय ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment