Jun 13, 2011

महाराष्ट्र बाणा


शिवरायाची आन जागवी, सवे स्वाभिमाना
मराठी (कोरस)
महाराष्ट्र बाणा, अमुचा महाराष्ट्र बाणा !

माय मराठी बोली आमुची
आर्त आर्त अन खोली आमुची
सह्याद्रीचा कडा बोलतो
इतिहासाचा धडा बोलतो
मर्द मराठी मना मनातून महाराष्ट्र जाणा
मराठी (कोरस)
महाराष्ट्र बाणा, अमुचा महाराष्ट्र बाणा !

ज्ञानेश्याची ओवी मराठी
तुकयाचा अभंग मराठी
मराठमोळ्या कलेस अर्पण
लावणीचे लावण्य मराठी
राष्ट्रासाठी प्राण पणाला, लावी शूर सेना
मराठी (कोरस)
महाराष्ट्र बाणा, अमुचा महाराष्ट्र बाणा !

महाराष्ट्र हे महान आहे
अन शौर्याचे निशाण आहे
इथेचे घडले मर्द मराठे
अगाध रत्नांची खाण आहे
टिळा ललाटी याच भूमीचा धन्य धन्य माना !
मराठी (कोरस)
महाराष्ट्र बाणा, अमुचा महाराष्ट्र बाणा !

गर्व आम्हाला इथे जन्मलो
धन्य म्हणू जर इथेच मेलो.
बोली अमुची माय मराठी,
अन राष्ट्राला पिता म्हणालो.
नडेल कोणी आम्हास जर का, मुकेल मग प्राणा
मराठी (कोरस)
महाराष्ट्र बाणा, अमुचा महाराष्ट्र बाणा !

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment