Jun 4, 2011

Lovers Corner


रात्री खुणेची डोअरबेल वाजली
म्हणून अधीर होऊन दरवाजा उघडला...
....मागे पुढे पाहत ओशाळलेली ती दारात उभी होती.
....नखशिकांत ओलावलेली ... मनातून गोंधळलेली ....
गारठलेला चेहरा ... भिजलेले केस ...
अस्ताव्यस्त ओढणी ... चुरगळलेला ड्रेस ..
गालावरची लाली ... ओघळणारा शृंगार ...
विरगळलेली लिपस्टीक ... अन थरथरणार्या ओठांवर दातांचा भार.
डोळ्यांच्या पप्न्यावरून टपकणारं पाणी ...
केसांच्या जाळीतून चमकणारा मुखचंद्र ...!
पाहून मी हैराण ....
आज हिला आठवण आली तर ...!
..
...
....
तिला दारातच थांबउन मी तिचं सौंदर्य निरखत होतो ...
हि खरच किती सुंदर दिसते ... या अश्या हि अवतारात ....
किती हि ओढ ... किती हि शालीनता ..
किती हा निरागस चेहरा ...!
..
...
त्या थंड वातावरणात हि तिचे उष्ण श्वाश
माझ्या श्वासाना भिडले ....
आणि मी शुद्धीवर येऊन विचारले ...
काय गं हे ? काय हा अवतार ... ?
कुठे निघाली होतीस ?
...
...
तर पुन्हा खाली मान घालून ती म्हणाली....
"काही नाही रे आज तुझी आठवण आली म्हणून ...
निघाले होते तुझ्याकडेच .... तर ...वाटेतच ...
'Lovers Corner' वर पावसानं गाठलं ! "

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment