Jun 4, 2011

'तो' ती आणि मी


आज मस्त कोवळं उन पडला होतं,
गच्चीवर ती तिचे ओले केस सुकवत होती.
खिडकीच्या बारीक फटीतून मी निरागस कोण साधला होता ....
भिजलेले केस ... भिजलेला चेहरा .....
केस सुकवण्यासाठी तिचा चाललेला आटापिटा,
मी दुरूनच पाहत होतो.

माझ्याकडं तिचं अजिबात लक्ष नव्हतं ...
कधीच नसतं ...
...
असं ती दाखवत असते.
पण आज खरच नसावं ...!
कारण .... ती खरच ओले केस सुकवत होती.
...
....
मी थोडीशी खिडकी उघडली ....
बारीकसा आवाज केला ...
तेवढ्यात ....
ढगांचा गडगडाट ... , विजांचा कडकडात .....
आणि ....
पुन्हा त्याचं थैमान .... !
सगळं काही विसरून ...
आज तर गच्चीवरच गाठलं.
...
....
अगदी काही क्षणा पूर्वी तो कुठेच दूरपर्यंत दिसत नव्हता.
आणि ती हि ओले केस सुकवत होती....!
आता त्याचं आगमन झालं ....
आणि आता ती ...
सुकलेले केस भिजवत होती.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment