Jun 26, 2011

|| सापडेना पंढरपूर ||


काय सांगू देवा तुला, पालटले रंग रे
सापडेना पंढरपूर अन पांडूरंग रे || धृ ||

तिथे एकली मी होती रम्य पहाटे भूपाळी
इथे भोंगा गिरणीचा सांगे सकाळची पाळी
सुई वरी घड्याळाच्या, जगण्याचा ढंग रे || १ ||

तिथे टाळ-चिपळी बोले, मृदंगाचे बोल रे
इथे ढोल ताशे झडती, भक्ती भाव फोल रे
विरला अबीर बुक्का, अन बदलले रंग रे || २ ||

तिथे नाही उणे दुने चाले पायरीची पुजा,
इथे मांडला बाजार, कळसाला नाही जागा
जिथे तिथे चाललेला, असंगाचा संग रे || ३ ||

तिथे नांदे चंद्रभागा, इथे वाहे मी अभागा
तिथे नाळ जुळलेली, इथे सापडेना धागा
काय करू देवा आता, सुचेना अभंग रे || ४ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment