Jun 26, 2011

नव यौवना मी गौरांगना


नव यौवना मी गौरांगना
मस्त मी मस्तीत माझ्या
धुंद मी धुंदीत माझ्या
जिंकीन मी ... स्वप्नेच माझी
हीच माझी कामना .....
............................ नव यौवना मी गौरांगना.

विश्व नाही पहिले मी ...
पाहिला न इतिहास माझा.
जगण्यास नव्या तय्यार आहे
स्वच्छंद आहे ध्यास माझा.
भाव माझा दाटला अन
पेटल्या या भावना .....
............................ नव यौवना मी गौरांगना.

स्वप्नं माझे वाट पाहे
वाट हि गंधाळलेली ...
भूलेस नाही भूलले मी
आर्जवे हि टाळलेली ...
स्वागताला कोण आहे ...?
अन मीच माझी प्रेरणा.
............................ नव यौवना मी गौरांगना.

चित्र नभी रेखिले मी
कल्पनेच्या कुंचल्याने
सूर्य आहे थांबलेला
या हातांनी झाकल्याने
दे भरारी, दे उभारी
हीच माझी प्रार्थना
............................ नव यौवना मी गौरांगना.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment