Oct 7, 2011

29. || प्रियेचे पाहणे ||

प्रियेचे पाहणे
आहे जीव घेणे
आता एक होणे
बाकी आहे || १ ||

बाहुपाशी तिज
घेण्यास अधीर
नको ना उशीर
प्रेमामध्ये || २ ||

नाजूक ती काया
आसुसली फार
अंगी मग ज्वर
चढलेला || ३ ||

मोहवितो जेथे
सुगंधी गजरा
पदर लाजरा
आड येतो || ४ ||

छळतो हा वारा
आत येतो थेट
खिडकीचे पट
वाजवतो || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment