Oct 20, 2011

|| विश्व ची हे घर || .................. ३)


विश्व ची हे घर
शब्दांचे पाझर |
काव्याचे माहेर
हेच आहे ||

शब्द शब्द येतो
आतून तो खोल |
काय त्याचे मोल
वर्णावे मी ||

रोज येथं चाले
काव्याचा जागर |
भरली घागर
ओसंडते ||

शब्द येथं रत्न
शब्द ची रे धन |
गहीवरे मन
वेचताना ||

शब्द शब्द आहे
निपजले अस्त्र |
भरजरी वस्त्र
फिके फिके ||

- म.क.
(रमेश ठोंबरे)

No comments:

Post a Comment