Oct 10, 2011

|| म.क. उवाच ||

माझ्या जन्मापासून इथ पर्यंत ....
बरीच उलथापालथ झाली ....
दररोज, दर-दिवस इतिहास लिहिला जातो ....
कधी गोड, कधी हळवा....
कधी अपेक्षित कधी अनपेक्षित ...
तुम्ही लिहिता ...
तुम्ही बोलता....
तुमचा राग, तुमचा लोभ ....
नेहमीच व्यक्त झाला ....
कधी छंदातून कधी मुक्तछंदातून...
कधी पद्यात कधी गद्यात ....
मी मात्र पाहत असते ....
डोळे लाऊन बसते.
मग मला सुद्धा भरून येतं ....
भर भरून बोलावसं वाटतं
ऐकणार ना ?
....
या मांदीआळीतील......
साद प्रतिसाद .....

-------------- मराठी कविता (म.क.)

No comments:

Post a Comment