Oct 25, 2011

33 || लाजू नको प्रिये ||


लाजू नको प्रिये
आजच्या या राती
खुलू दे ती प्रीती
योजिलेली || ३ ||

याज साठी केला
होता अट्टहास
गळ्यामध्ये फास
असू ध्यावा || ४ ||

सौंदर्य पीठिका
प्रियेचा तो तीळ
पाहण्याचा काळ
आज आहे || ५ ||

तनुवरी तोच
शोभणार खास
वर्णिलेला भास
शोधतो मी || ४ ||

सापडेना तीळ
किती केला संग
उरले न अंग
शोधण्याचे || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment