Oct 10, 2011

|| सरली रे वर्ष || .................२)
सरली रे वर्ष
आले मी भरास |
घेतला तो ध्यास
कवितेचा ||

एक एक दिन
वाढला रे व्याप |
मग माझा 'बाप'
आनंदला ||

दिसा मागे दिस
मास हि सरले |
वर्ष हि भरले
पूर्ण पाच ||

तेंव्हा हा प्रवास
लागला मार्गास |
काव्याच्या वर्गास
योजलेला ||

नित दिन वाढे
इतिहास, ख्याती |
फुललेली छाती
पहिली मी ||

- म.क.
(रमेश ठोंबरे)

No comments:

Post a Comment