Oct 23, 2011

32 || चढलेली धुंदी ||


चढलेली धुंदी
गाठलेला ज्वर
वेडावलो पार
स्पर्शानेच || १ ||

वेगळीच नशा
प्रिये तुझी आहे
कोण मग पाहे
मदिरेला || २ ||

अडखळे पाय
दूर तुझ्या जाता
सोडवेना आता
बाहुपाश || ३ ||

लागलेच आता
तुझे ते व्यसन
म्हणतील जन
वाया गेला || ४ ||

म्हणताती म्हणो
त्यांना काय ठावे
झिंगताती नवे
ब्र्यांड रोज || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
Ramesh Thombre 

No comments:

Post a Comment