Oct 15, 2011

प्रतिसादप्रेम म्हणजे काय हे माहित नसतानाच
त्याने तिच्यावर प्रेम केल.
अगदी जिव फेकून ..
आणि र्हदय विकून ...

तीनही प्रतिसाद दिला
उगीच तिरका डोळा केला
तो ही खुश झाला अनं
नकळत जळत गेला,
कारन त्याने ऐकल होत
प्रेम म्हणजे जळत जाण

त्या दिवशी पर्यंत तो खुश होता
तिनं दिलेल्या प्रतिसादावर

पण ... त्या दिवशी तिनं
आणखी एक प्रतिसाद दिला,
त्याच्याच जिवलग मित्राला
अणि खरच तो जळत गेला ..
प्रेम नावाच्या नशे पासून
प्रेम नावाच्या चितेपर्यंत.... !

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment