Oct 10, 2011

|| कुठे मम मूळ || .................. १)

कुठे मम मूळ
काय मम कूळ |
जाणता समूळ
तुमी लोकं ||

कशी मी दिसावी
कशी मी असावी |
मायाजाल हेच
घर माझे ||

काय माझं देणं
काय लागे लेणं |
कुणासाठी कोण
आला येथं ||

जन्माचा सोहळा
पहिला रे ज्याने |
केले रे पालन
मनोभावे ||

'म.क.' हेच नाम
दिधले रे मला |
सोहळा तो झाला
यथासांग ||

- म.क.
(रमेश ठोंबरे)  - Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment