Oct 2, 2011

एक महात्मा पाहिजे आहे ! (जाहिरात)

आमच्यासाठी कष्ठ सोसणारा,
आमच्या सर्व देशाला पोसणारा.
खोट्याच्या दुनियेत सत्याचा आग्रह धरणारा,
आमच्या पोटासाठी स्वतः उपोषण करणारा.
एक महात्मा पाहिजे आहे !

आमच्यासाठी चरख्यावर सुत कातणारा,
आम्हा सर्वाना अहिंसेचा दूत वाटणारा.
जगाला मानवतेचा संदेश देणारा,
सत्य अहिंसा आणि शांतीच गीत गाणारा
एक महात्मा पाहिजे आहे !
.
.
.

पण लक्षात ठेवा .....
देशाच काम फुल-टाईम करावं लागेल,
सांगता येत नाही इथं कोण कसा वागेल.
सत्य सत्य म्हणून खोटच पेरलं जायील,
येणाऱ्या पिकालाहि मग गृहीत धरला जायील.

इथे पावलो पावली लढावं लागेल,
मनालाही कधी कधी गाढावं लागेल.
कधी वाटेल सोडून द्यावी सत्याची वाट,
तेव्हा स्वताच स्वतः च मन मोडावं लागेल.

तुमच्या प्रत्येक गोष्टीत मग काढल्या जातील खोड्या,
शब्दांच्या कसरती अन शब्दांच्या कुरघोड्या.
भेकड, पळकुटा म्हणून हेटाळनीही केली जायील.
तुमच्या नावाची मग सुपारीही दिली जायील,

तुम्ही म्हणाल एवढ करून सुद्धा मरण सस्ते,
पण तुम्ही गेल्यावर तुमच्या नावें होतील रस्ते.
चौका-चौकात तुमचे पुतळे उभारले जातील,
जयंती मयन्तीला सगळे तुमचे गुण गातील.

गेल्यावर हि नेहमीच ....
अपमान हि सहन करावा लागेल,
काळ्या कावळ्याचं तुमच्या काठीशिवाय कस भागेल ?
तुमचे विचार सोडून तुमच सर्व सर्व पळवल जाईल,
एखादा मग तुमचा तो चष्मा हि वरचे वर नेईल.

सरकारी कार्यालयात तुमची व्यवस्था असेल,
सोबतीला मात्र भिंतींशिवाय कुणीच नसेल.
सगळा बाजार समोर दिसेल, पैश्यावरच न्याय असेल
पण तेव्हा तुम्हाला पाहण्या शिवाय पर्याय नसेल.

गेल्यानंतर मागचा विचारच नको,
कोणी मूल्य, कोणी तुमच्या वस्तू विको,
नंतर मागून काहीच बोलायचं नाही..
आतल्या-आतूनही उगाच हलायचं नाही.
गेल्यावर तुमची किंमत ती काय ?
गरज सरो अन वैद्य जाय !


थोडक्यात ...
तुम्हाला सत्य स्वीकारावं लागेल,
देशासाठी खपाव लागेल.
उपोषण आणि सत्याग्रह य्याना शस्त्र म्हणून स्वीकारावं लागेल.
राजकारणाला सहन कराव लागेल,
राजकारण आवडत नसल तरी 'राजकारणी' ...
म्हणलेल एकून घ्यावं लागेल.
तुम्हाला एख्याद्या हि चुकीसाठी माफ केल जाणार नाही ...
(कारण तुम्ही 'महात्मा' असणार आहात ...)
उलट तुमच्यातील दोष हेरले जातील ... !
तुमच्या चांगल्या गोष्टीत हि उणीव असल्याची जाणीव ... (साक्षात्कार)
आम्हाला वेळोवेळी होत राहील.
आम्हाला हव तोपर्यंत तुम्हाला सहन केल जायील....,
नंतर मात्र तुम्हाला संपवण्याची वेळ येयील ... !
तेव्हा तुम्ही गप गुमान 'राम' म्हणायच.

या नंतरच तुमचा खरा सूड आम्ही घेऊ
गेलात म्हणून सोडून कसे देऊ ?
तुमच्यातील उनिवाना उधान येईल ....,
तुमच्या नाकार्तेपणावर संशोधन होईल.
गेलात मेलात ..... संपले असे नाही .... !
दररोज मारले जाल !
.
.
.
.
कबूल असेल तर आजच apply करा,
'महात्म्याची' Post बर्याच दिवसापासून खाली आहे .. !
कृपया Fax किंवा Mail करू नका Online हि भेटू नका ...
प्रत्यक्ष Offline भेटा ......
आम्हाला वर दिलेल्या सर्व Qualities चेक करायच्या आहेत.
आणि काही Policies प्रत्यक्ष ठरायच्या आहेत.


- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

1 comment:

  1. रमेशजी,
    " जबरदस्त" +१
    माझ्या सारख्या कवितेतल्या "ढ" माणसालाही कविता खूप आवडली.
    सुंदर.

    ReplyDelete