Oct 21, 2011

31. || प्रियेच्या मिठीत ||


प्रियेच्या मिठीत
सामावले जग
विचारांचा वेग
मंदावला || १ ||

शांत झाले मन
मिळताच साथ
आता कधी हात
सुटू नये || २ ||

प्रिये माझी भक्ती
तुलाच गे ठाव
मनीचा तू भाव
ओळखीला || ३ ||

भेटलीस मला
धन्य आता झालो
सोम-रस प्यालो
तव ओठी || ४ ||

घोंगावता वात
शांत आता झाला
शरणही आला
तुज प्रती || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
Ramesh Thombre 

No comments:

Post a Comment