Oct 22, 2011

सांगा कस खेळायचं ? (बोल गाणी मधून)

सांगा कस खेळायचं ?
कण्ह्त कण्ह्त की गाणं म्हणत
तुम्हीचं ठरवा!

डोळे भरुन तुमचा खेळ
कोणीतरी पाहत असतंच ना?
तास तास - दिवस दिवस
तुम्च्यासाठी देत असतंच ना?
वन-वन करायचं की Six, Four मरायचं
तुम्हीचं ठरवा!

संततधार पावसात
जेव्हा काही दिसत नसतं
तुमच्या साठी कोणीतरी
छत्री घेऊन उभं असतं
पावसासाठी कुढायचं की चेंडूसारखा उडायचं
तुम्हीचं ठरवा!

पायातले बूट रुतुन बसतात
हे अगदी खरं असतं;
पण क्षणात आभाळाकडे झेप घेतात
हे काय खरं नसतं?
चिखला मध्ये रुतायचा कि आभाळाला भेटायचं
तुम्हीचं ठरवा!

खेळ अर्धा सरला आहे
असं सुद्धा म्हणता येतं
खेळ अर्धा उरला आहे
असं सुद्धा म्हणता येतं
सरला आहे म्हणायचं की उरला आहे म्हणायचं
तुम्हीचं ठरवा!

सांगा कस खेळयचं?
कण्ह्त कण्ह्त की गाणं म्हणत
तुम्हीचं ठरवा !

- रमेश ठोंबरे
(मंगेश पाडगावकरांची माफी मागून)

1 comment: