Oct 15, 2011

~ मोजली नाही कधीही हार मी ~


मोजली नाही कधीही हार मी
घेतली नाही कधी माघार मी

लोटले ज्यांनी रणी या पामरा
मानले त्यांचे पुन्हा आभार मी

पेटला अंगार, झालो राखही
त्यातुनी झालो असा साकार मी

कुंडलीही मांडली आता खरी,
जीवनाला देउ का आकार मी ?

चार जेंव्हा बोलले रे 'चांगला'
आज वाटे व्यर्थ झालो ठार मी.

- रमेश ठोंबरे 
 Ramesh Thombre 

No comments:

Post a Comment