Sep 16, 2011

28 || भेटली भेटली ||


भेटली भेटली
प्रिया ती भेटली
स्वप्नच वाटली
पहाटेचे || १ ||

प्रियेची चाहूल
लागली पहा रे
स्तब्ध झाले सारे
प्राणी-पक्षी || २ ||

मनी हूर हूर
ऐकिला मी दूर
नाद तो मधुर
पैंजणाचा || ३ ||

वात तो थांबला
मेघ बावरले
नीर शांत झाले
जलाशयी || ४ ||

आजवर होती
भक्ती एक तर्फी
आता कुठे बर्फी
गोड झाली || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment