Sep 18, 2011

तू समोर असताना

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पाऊस
तुझ्या अंगणात पडतो,
तसाच माझ्या अंगणात पडतो.
पाऊस
मस्जिदिवर पडतो ..
तसाच मंदिरावरही पडतो.
पाऊस करत नाही कुठलाच भेदभाव.
..
...
पाऊस
कधी थेंब थेंब पाण्यासाठी
आभाळाकड पाहायला लावतो ...
पाऊस कधी कधी
पाण्यातच राहायला लावतो..,
पाऊस करत नाही कसलाच विचार !
..
...
पाऊस
संततधार बरसत असतो ...
अगदी मुक्काम सुद्धा ठोकून बसतो.
पाऊस ...कधी येतो आणि जातो ...
जसा चार घरचा पाहुणाच असतो.
पाऊस पाहत नाही कसलाच आधार
..
...
पाऊस
चोर पावलानं येतो ...
अगदी शांत ... अगदी निवांत....
पाऊस तांडव करत येतो ...
अगदी अचानक ... अगदी भयानक
पाऊस जोडत नाही कसलंच नातं.
..
...
हे असच असतं पावसाचं वागणं ....
तू समोर नसताना !
..
पाऊस ...करू लागतो भेदभाव
पाऊस ... करू लागतो विचार
पाऊस ....शोधू लागतो आधार ...
पाऊस ...जोडू लागतो नातं ..!
तू समोर असताना !

- रमेश ठोंबरे 
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment