Sep 3, 2011

२५ || अडणार नाही ||


अडणार नाही
आता कीर्तनात
देव दर्शनात
दिसेचिना || १ ||

नको मला पुन्हा
संताचे वचन
अपुरे हे ज्ञान
प्रेमाविण || २ ||

नको धर्म ग्रंथ
नको ती पंढरी
प्रिया ज्ञानेश्वरी
मज साठी || ३ ||

कर्म धर्म सर्व
सोडिले मी आता
साक्षात्कार व्हावा
प्रेयसीचा || ४ ||

साधू संत भजे
देवाचीच भक्ती
प्रिये साठी युक्ती
कोण सांगे || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)
२१ डीसे- २००९

No comments:

Post a Comment