Sep 4, 2011

शहीदांसाठी करणार काय ?


शहीदांसाठी आम्ही काय कराव ?
जे करायचे ते त्यांनी केलं.
ते त्यांच कर्त्तव्य होतं ,
म्हणुन आम्हाला स्वातंत्र्य केलं.

पारतंत्र्य त्यानीच घेतलं,
परकीयांना थारा देवून
स्वातंत्र्य ही त्यांनीच घेतलं
क्रांतीचा वारा पिवून.

ते विशेष कोणी नव्हते
फ़क्त आमचे पूर्वज होते.
परकियांच्या सोयीसाठी,
गुलामगिरीचे सावज होते.

टिळक, नेताजी आणि गोखले
चौका - चौकात उभे केले.
कसले शुर म्हणता त्यांना,
जे ट्राफिक पाहून घाबरले ?

गांधी, नेहरू आणि फूले,
नावे कित्येक रस्ते झाले.
तरी चिड्वुनी उगीच पुसता
म्हणे, विशेष काय तुम्ही केले ?

आम्ही त्यांची पूजा करतो,
कधी चुकून धरतो पाय,
या पेक्षा आणखी जास्त
शहीदांसाठी करणार काय ?

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre
(महात्म्याच्या कविता)

No comments:

Post a Comment