Sep 20, 2011

आता मला ती मशाल द्या रेपुरे जाहली आता तुतारी
अन शांतीचे डोस पाजणे
शस्त्रा पुढती शस्त्र टाकणे
नामर्दाचे ठरेल जिने ||

देश खाती अन पचवति
अजगर हे सुस्तावले
जनतेच्या टाळूचे लोणी
खाऊन पुरते निर्ढावले ||

भ्रष्टाचारी षंड माजता
दंड तयांना देणार मी
ढुंगनावरी लाथ मारण्या
समीप त्यांच्या जाणार मी |

घोट घेयील त्या नरडीचा
सोयच त्यांची करेल मी
आता त्यांची उठेल तिरडी
नच चौथा खांदा ठरेल मी ||

चिरून टाकीन उभे नि आडवे
ख्यातीच्या त्या गुंडांना
उडवील त्यांची आता शकले
जाऊन सांगा षंडाणा ||

पुरे जाहली आता तुतारी
पहा क्रांतीचे विरले वारे
जाळून टाकील भ्रष्टाचारी
आता मला ती मशाल द्या रे ||

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre) 

1 comment:

  1. छान लिहिले आहे
    पुढील लिखाणासाठी खुप खुप शुभेच्छा!
    माझ्या अनुदिनीचा पत्ता:http://prashantredkarsobat.blogspot.com/

    ReplyDelete