Sep 1, 2011

४) || प्रियेचे श्लोक ||


प्रिया शोधण्याचे जगी तेच अड्डे,
जिथे ती मिळावी तिथे चार खड्डे |
चला आज पाहू कुठे ती दिसावी,
परी सावधानी जरा बाळगावी || १६ ||

कधी पहिला का न कॉलेज कट्टा,
कधी काढिली का प्रियेचीच थट्टा ?
अरे त्याच तेथे प्रिया भेटते रे ...,
उगा छेडताना खुली खेटते रे ... || १७ ||

नका वाट लाऊ उगा त्या क्षणांची,
जिथे बात होते खुल्या या मनांची |
किताबे जराशी दुरुनी पहा रे,
इथे प्रेम थोडे करुनी पहा रे || १८ ||]

प्रिया शोधण्याला पुन्हा आज या रे
कुठे ती मिळावी जरासे शिका रे
तिची याद येता सिनेमास जावे
जरा सोबतीला धरुनी असावे || १९ ||

तिच्या सोबतीची मिळावीच जागा
सिने सुंदरीशी असे गोड वागा.
अता सोबतीला खिळूनी बसावे
जरा ओळखीचे वळूनी हसावे || २० ||

सिनेमा कुणाला, कसा नाद लावी
मिळताच संधी तिला दाद ध्यावी
सिनेमा पहावा, उगी रे झुरावे
फुलावे असे की, तिने मोहरावे || २१ ||

चला मंदिरीरे प्रिया पाहण्याला,
मनीच्या सखीला फुले वाहण्याला |
बहाणा करावा उगा अस्तिकाचा,
मनी भाव ठेवा, जरी तो फुकाचा || २२ ||

जिथे देव नांदे तिथे ती दिसावी
तिच्या दर्शनाने मती गुंग व्हावी |
कधी पाहिला का हरी मंदिराशी ?
तिच्या या रूपाने हरी भेट व्हावी || २३ ||

नका नाट लाऊ हरी पायरीला,
जिथे भाव आहे, मनी दाटलेला |
प्रिया काय सांगा उगा हासते का ?
इथे त्या हरीची कमी भासते का ! || २४ ||

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)


No comments:

Post a Comment