Sep 23, 2011

~ फाळणी (तरही) ~

राखण्या अस्तित्व ते, जाहले समर होते
या इथे कधीकाळी, देखणे शहर होते.

दोन झाले देश अन, दोन झाल्या अस्मिता
भिन्न धर्म जात परी, एकीचे बहर होते.

मृत या मनात माझ्या, गाडल्या संवेदना
लढले, शहीद झाले, तेवढे अमर होते

कल्पतरू वाण दिधले, अमृती घट शिंपले
स्वागती तेथ माझ्या, 'दहशती' जहर होते

माझाच होता देश, माझीच ती माणसे
का कुण्या परकीयांशी, छेडले गदर होते ?

हातात काय उरले, आज मग उभयतांच्या ?
'भूत' होता फाळणी, प्रश्न ते हजर होते.

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre) 
 
 

No comments:

Post a Comment