Sep 5, 2011

तुझी भेट व्हावी

तुझी भेट व्हावी नदीच्या किनारी
जिथे दाट गर्दी तरुंचीच भारी


तुझी भेट व्हावी एकांत रानी
जिथे वात गातो मंजुळ गाणी


तुझी भेट व्हावी ऋतू पावसाळी
जिथे गच्च ओली करवंद जाळी


तुझी भेट व्हावी फुलांच्या प्रदेशी
जिथे भृंग रमतो अश्या गंधकोशी


तुझी भेट व्हावी तिथे सांजवेळी
जिथे सूर्य उतरे धरेच्या कपाळी


तुझी भेट व्हावी माझ्याच दारी
जिथे 'माप भरले' 'कुठे तू'? विचारी !


- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre 
 

No comments:

Post a Comment