Nov 24, 2011

34 || धुंद होती रात्र ||


धुंद होती रात्र
धुंद तुझी मिठी
गोष्ट तीच ओठी
आज आहे || १ ||

प्रिये तुझ्या स्पर्शी
पहिला मी स्वर्ग
आता तुझा वर्ग
नित्याचाच || २ ||

प्रिये तुझे ओठ
थरारले फार
यौवनाचा भार
देखिला मी || ३ ||

मिठी मध्ये तुझ्या
आता चंद्र सूर्य
पुन्हा काय शौर्य
उरले ग || ४ ||

शरण मी तुला
आलो प्रिये देवी
सदा कृपा ठेवी
भक्ता वरी || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment