Nov 1, 2011

~ का उगी हा पेटतो मी ~


का उगी हा पेटतो मी
सावळ्याला भेटतो मी


या जगाची रीत न्यारी
साहताना फाटतो मी


वीट त्याने साठविली
वाळवंटी दाटतो मी


पाहिली ती माणसेही
वेगळाची वाटतो मी


देव जेथे खेटलेला
का तिथेची बाटतो मी ?


भाव भक्ती जोडताना
का दुकाने थाटतो मी ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment