Nov 14, 2011

~ आहेस सांग कोठे ~आहेस सांग कोठे, तू बोल विठ्ठला.
अस्तित्व दावण्यारे, तू डोल विठ्ठला.


आहे जगात साऱ्या, अंधार दाटला.
काळाच रंग आहे, अनमोल विठ्ठला.


दारात मंदिराच्या, बाजार मांडला.
आता तरी कवाडे, तू खोल विठ्ठला.


उपवास दावणारे, सारे इथे-तिथे
खाऊन भ्रष्ट झाले, हे 'टोल' विठ्ठला.


पायात लोळतो रे, सोडून भ्रांत मी.
जातो कधी कधी का, मग तोल विठ्ठला.


नाही 'रमेश' चिंता, कोणास राहिली.
पृथ्वी कशास फिरते, ही गोल विठ्ठला ?


- रमेश ठोंबरे
गागालगा लगागा गागालगा लगा

No comments:

Post a Comment