Nov 11, 2011

तो श्रावणच वेडा


श्रावणातील डोंगर
हिरवी-हिरवी नक्षी,
पाहून दोन पक्षी
धुंद झाले.

आकाश ओलावलेले
धरती ही चिंब झाली
कोकीळ शिळ घाली,
दूर-वर.

तो श्रावणही प्रेमी
ओल्या गर्द हीरवळीचा
नव कोवळ्या कळीचा
फुलणाऱ्या

पुन्हा-पुन्हा ओला होतो
जावळीक साधण्यास
बंध नवा बांधण्यास
ओलावलेला.

कसा तोच चिंब
करा विचार थोडा
तो श्रावणच वेडा
श्रावणाचा.

- रमेश ठोंबरे  
Ramesh Thombre 

No comments:

Post a Comment