Nov 14, 2011

ओढ

माझी आणि तुझी पहिली भेट
सूर्यास्ताच्या साक्षीने घडली
आणि तेंव्हापासुनच
अस्ताला जाणा-या सुर्याला पाहण्याची
विलक्षण सवय मला जडली.
जेंव्हा मी तुझी वाट पाहत ..
या वाळुवर बसतो.
तेंव्हा बिचारा सूर्यच
तू माझ्या साथीला यईपर्यंत
दूर फेसाळणाऱ्या  समुद्र्लाटावर
उगाच रेंगाळत असतो.
जेंव्हा तु येतेस तेंव्हा
मी सुर्याला विसरून
तुझ्यात गडून जातो,
आणि सूर्य ही तेंव्हा
एका विलक्षण ओढीने समुद्रात बुडून जातो.
त्याला ओढ़ असते ...
उद्याच्या सुर्योदयाची
आणि मला सुर्यास्ताची.

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment