Nov 1, 2011

१) ~ सावळा हा देव माझा ~


चंद्रभागी भेटणारा, सावळा हा देव माझा
कीर्तनाला नाचणारा, सावळा हा देव माझा.


भेट त्याची आज व्हावी, आस माझी टांगलेली
दर्शनाने वेढणारा, सावळा हा देव माझा.


काय त्याचा थाट आहे, वा ! कटेशी हात आहे
नाथ द्वारी राबणारा, सावळा हा देव माझा


दाटलेला भाव आहे, निर्धनांचा गाव आहे,
हो ! धनाने बाटणारा, सावळा हा देव माझा.


भक्त झाले फार आता, कोण त्याने आठवावे ?
नित्य माझा वाटणारा, सावळा हा देव माझा.- रमेश ठोंबरे (Ramesh Thombre)
(विठूच्या गजला)

1 comment: