Nov 10, 2011

परिवर्तन

या दुनियेत चालते पाकिटमारी
कधी चोरी कधी शिरजोरी
भिका-यापासुन शिका-यापर्यंत,
साधू पासून पुढा-यापर्यंत
इथे प्रत्येकजण चोर आहे.
जो तो दुस-याला चोर समजतो,
सांगतो मीच तेवढा थोर आहे.

कधी अंधारात कधी उजेडात...
प्रत्येकजण गुन्हा करतो.
पश्चाताप काय ते माहित नाही,
म्हणुन तेच काम पुन्हा करतो.

आज दुनियेत राम नाही
असं म्हणणारे रावण आम्ही...
जाणुन बुजुन आंधळे का होतो?
काठीवरुन चालणा-या आंधळ्यानं..
आधाराचा हात मागितल्यावर
आम्ही स्वतः पांगळे का होतो..?

'हे कुठे तरी थांबलं पाहिजे'
असं म्हणल्यानं थांबणार नाही,
आपण स्वतः बदलल्याशिवात,
दुनियेत परिवर्तन होणार नाही.

- रमेश ठोंबरे.
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment