Jul 8, 2011

|| नाम महिमा ||


हरी नाम घ्या रे
मनाने निर्मल
येईलकी बळ
साधनेला ||१ ||

हरी नाम शांत
हरी नाम गोड
हरी नाम जोड
अध्यात्माची || २||

हरी मुखे म्हणा,
पुण्या होई खास
मोजता का श्वास
घेतलेला ||३||

हरी हरी केले
लाऊन समाधी
उरली न व्याधी
आता काही ||४||

नामाचा महिमा,
सांगतो रमेश
नाम व्हावा श्वास
शेवटाचा ||५||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment