Jul 30, 2011

कविता माझी सुंदर होती


कविता माझी सुंदर होती
झाडावरचे बंदर होती !


कधी धरेला बिलगून गेली
कधी मुक्त ते अंबर होती


मुला फुलांच्या जगात रमली
नाद नशिले घुंगर होती


गाव आताशा विसरून गेली
गल्लीत नाशिले 'मंजर' होती.


दूर दूर ती दिसते आता
कधी दिलाच्या 'अंदर' होती


रक्त ओकते भयाण होते,
दु:खावरची फुंकर होती.


चुकते रस्ता, हुकते गल्ली
कधी घराचा 'नंबर' होती.


अवघडलेली दिसते आता,
मृगनयनीची कंबर होती.


पाहिलेत का तिला तुम्ही हो,
मजसाठी ती 'वंडर' होती !


शब्द शोधते रस्तोरस्ती,
शब्दांचे एक 'लंगर' होती


वयस्कांसम बोल बोलली,
१८ च्या हि 'अंडर' होती !


आज वागते हरल्यावाणी,
गत-काळी, सिकंदर होती.


आठवात मी जातो मागे,
आठवणींचे झुंबर होती.


आज कशी हि अडगळ झाली ?
अल्लड आणि 'यंगर' होती.
- रमेश ठोंबरे
कविता कालची आणि आजची

No comments:

Post a Comment