Jul 30, 2011

३) || झिंगले हे मन ||


झिंगले हे मन
झिंगले हे तन
होता आठवण
गटारीची ||१||

गटारी गटारी
खेळुयात दोघे
नको पाहू मागे
पुण्या कर्मा ||२||

गटारीची हौस
पुरउ कि आता
देऊयात लाथा
एकमेका ||३||

खाऊन पिऊन
करू आता दंगा
नाच हि तो नंगा
पुरा नसे ||४||

गटारीसाठीच
केला आज थाट
पहिली म्या वाट
गटारीची ||५||

गटार हि गंगा
आली बघ दरी
पाऊल माघारी
ओढू नको ||६||

आजचा हा दिस
आपला रे भासे
पुन्हा कोण पुसे
दारुड्याला ? ||७||

आजचा सोहळा
आनंदे पाहीन
फुले हि वाहीन
गटारीला ||८||

- रमेश ठोंबरे

1 comment: