Jul 22, 2011

२०. || प्रिये विन जग ||


प्रिये विन जग
आहे निरंकार
वाळवंट ठार
भासतसे || १ ||

एक नाम प्रिया
एक नाम भक्त
दोघे हि विरक्त
प्रेम भक्ती || २ ||

प्रिया नाम घेता
हरावीच चिंता
मिळावी ती कांता
सत-जन्मी || ३ ||

प्रिया चरण रज
सांडीयली जेथे
वसवावे तेथे
प्रेम-तीर्थ || ४ ||

हेची दान देवा
मागतो तूम्हासी
प्रियाराधनेसी
एक व्हावे || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment