Jul 30, 2011

|| गटारी स्पेशल ||

गटारी सोहळा
पहिला म्या डोळा
दूसरा तो पोळा
मानवाचा ||१||

सजले धजले
पिण्यासाठी आले
हरउन गेले
चित्त-भान ||२||

आजचा बहाणा
आहे बघा खास
लागला हव्यास
गटारीचा ||३||

पूर्वसंध्या न्यारी
श्रावणाची खरी
आजी मला प्यारी
बाटलीहो ||४||

खाण्यास हि टांग
हवी म्हणे आज
उद्या कसा माज
पुरवावा ||५||

कोंबडी कवळी
यथा सांग केली
साजारीच झाली
गटारी हि ||६||

पुरवीली हौस
वाढवीली मौज
दोस्तांचीही फौज
टपलेली ||७||

आजचा हा दिनु
यावा म्हणे नित्य
दारू एक सत्य
जीवनाचे ||८||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment