Jul 31, 2011

~ कसला सराव झाला ! ~


घुसला उरात भाला, असला बनाव झाला.
हरल्या दिलात माझ्या, कसला लिलाव झाला


दिसते मलाच सारे, जग हे असे फुकाचे,
फुटक्याच भावनांचा, लटकाच भाव झाला.


छळतात आज जेंव्हा, परके जरा जरासे,
म्हणतात सोयरेही, हलकाच घाव झाला.


मिळणार आज थोडे, सुख हे कणाकणाने,
कळताच दु:ख व्हावे, असला स्वभाव झाला.


मजला कशास चिंता, सुटल्या क्षणा-क्षणांची,
समयास बांधण्याचा, नुकताच डाव झाला.


हरलो न काल काही, हरलो न आज काही
हरणार ना उद्याला, (कसला सराव झाला !)


-रमेश ठोंबरे
(दि. १८ मार्च. २०११)

कल्याणी - ललगालगा लगागा ललगालगा लगागा

No comments:

Post a Comment