Jul 30, 2011

४ ) || गटारीच्या नावे ||

गटारीच्या नावे
फोडू नको खडे
जातील गे तडे
तव मुखा ||१ ||

एक दिसासाठी
झालो मी दारुडा
उगी त्या भारुडा
आळविसी ||२||

प्रिये मी ती दारू
नाही रोज घेत
पिउनि हि येत
रोज रोज ||३||

आजच्या या दिनी
घेऊ दे कि थोडी
येईल ग गोडी
कोंबडीला ||४||

खाऊन पिउन
काढेन मी झोप
यात काय पाप
संग मला ||५||

तुला हवी तू घे
बियर या दारू
मिळूनच मारू
पेग पेग ||६||

नको अशी पाहू
रागे रागे फार
चढेलच ठार
नजरेची ||७||

श्रावणात साऱ्या
उपास करेल
भक्त हि ठरेल
पुन्हा तुझा ||८||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment