Jul 30, 2011

२ || नेम गटारीचा ||


नेम गटारीचा
खाणे आणि पिणे
आणि ते लोळणे
गटारीत ||१||

याहून न येते
गटारीची मजा
पुन्हा पुन्हा भजा
गटारीला ||२||

गटारी गटारी
फोदियला टाहो
तुम्हालाची लाहो
पुण्या त्याचे ||३||

गटारी सारखा
नाही योग खास
लागलीची प्यास
मदिरेची ||४||

आणि एक करा
चकणाहि न्यावा
तय्यारच ठेवा
पुरचुंडी ||५||

संपली बाटली
पाहू नका मागे
पुन्हा फोडू लागे
खंबा नवा ||६||

गटारीची हौस
पुरवावी आज
मागू नये व्याज
श्रावणात ||७||

गटारी गटारी
संपताची आज
भेटू पुन्हा खास
गटारीला ||८||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment