Jul 30, 2011

२) प्रियेचे श्लोक

२) प्रियेचे श्लोक

भुजंगप्रयात - लगागा लगागा लगागा लगागा

प्रिया जाणण्या पापबुद्धी नको रे |
प्रिया मानण्या शास्त्रशुद्धी नको रे ||
प्रिया पाहण्या नेत्र कामास येते ।
तिला पाहता काय साक्षात होते ? ||६||

मना सज्जना हीत माझें प्रिया रे |
तिच्या पाउली जन्म माझा नवा रे ||
प्रिया भेटण्या जीव बालिश होतो |
दिला जाळता कोण कामास येतो ? ||७||

दिलाचे बहाणे प्रियेला कळावे |
प्रियेच्या वियोगे दिलाने जळावे ||
असे काय होते तिला पाहताना |
जिथे सावरावे तिथे मी ढळावे ? ||८||

प्रियेला पहावे, प्रियेला स्मरावे |
प्रियेच्या विचारी मनाने रमावे ||
जसा दोर मांजा पतंगास उडवी |
तसे सुत माझे प्रियेशी जमावे ||९||

प्रिया सोबतीचा मला भास होतो |
प्रिया दूर जाता किती त्रास होतो ||
नका दूर लोटू उगा दुख: आता |
प्रियेचा सहारा तिथे खास होतो || १० ||

- रमेश ठोंबरे..

No comments:

Post a Comment