Jul 30, 2011

५ || निमंत्रण तुम्हा ||

निमंत्रण तुम्हा
आहे गटारीचे
पहिल्या धारीचे
पिण्यासाठी ||१||

कोवळी कोंबडी
स्वागता तय्यार
उशीर तो फार
नको नको ||२||

इथेच नजीक
गटार हि वाहे
सौजन्याच आहे
मनपाचे ||३||

आले का सगळे
सजून धजून
कश्याला बुजून
बसले गा ||४||

नका धरू भीती
आज हो मनाची
बिशाद कुणाची
आडविन्या ||५||

खम्ब्यावर खांब
खुशाल रिचवा
कोंबडी पचवा
उधारीची ||६||

आज तुम्ही लोक
करा मनमानी
तुम्हीच हो धनी
गटारीचे ||७||

गटार हि गंगा
प्रसन्न होईल
पुन्हा ती येईल
लवकरी ||८||

- रमेश ठोंबरे

1 comment: