Jul 30, 2011

~ आज जरा तू बरस सखे ~


आज जरा तू बरस सखे
आठवणींचा कळस सखे


जरी उन्हाळा सभोवती
फुलून येतो पळस सखे


दैव जाणिले तव ठाई,
कुणास घालू नवस सखे


झुरतो आहे रोज इथे
तुही कधी मग तरस सखे


कसली देऊ तुज उपमा ?
अलंकार तू सरस सखे.


बरसण्यास मज तूच हवी
स्वप्नांचा बघ विरस सखे !


- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment