Jul 30, 2011

ढापलेली गाणी

या धाग्यावरील सर्व गाणी ढापलेली आहेत. कधी ताल, कधी सूर, कधी लय, कधी शीर्षक तर कधी अख्खे गाणे हि.
काही गाणी नुकतीच जन्माला आली आहेत, काहींच्या प्रसव वेदना सुरु आहेत, तर काही अवघडलेल्या अवस्थेत आहेत.

काही आपल्या प्रतिक्रियातून जन्म घेतील... ती अर्थात आपलीही असतील॥, त्यांना पुन्हा जग ढापलेली (न-जायज) म्हणेल !त्याची आपल्याला परवा नाही ! आपल्याला बस inspiration महत्वाच्या आहेत .....
प्रसव वेदना मी सोसलेल्या आहेत तेव्हा त्याच्यावर 'माझाही' अधिकार आहे !

Inspiration आहेच पण कोणाची (कोणाकोणाची) ? ते हि आपणच ठरवा .... अहो धागाच आपला आहे ... !


No comments:

Post a Comment